نمایندگی سرور تیم اسپیک

نمایندگی سرور تیم اسپیک P1

حداکثر ظرفیت هر سرور 1024 اسلات
تعداد سرور قابل ساخت (منصفانه 5 عدد)


تحویل انی سرویس به زودی
تحویل سرویس از 2 تا 24 ساعت بعد از خرید


لایسنس فعال دارد
آنتی دیداس سخت افزاری دارد
اتصال افراد خارج از کشور دارد
ترافیک نامحدود دارد
آپتایم 99 درصد
کوئری 100
یاتکا دارد

نمایندگی سرور تیم اسپیک P2

حداکثر ظرفیت هر سرور 1024 اسلات
تعداد سرور قابل ساخت (منصفانه 15 عدد)


تحویل انی سرویس به زودی
تحویل سرویس از 2 تا 24 ساعت بعد از خرید


لایسنس فعال دارد
آنتی دیداس سخت افزاری دارد
اتصال افراد خارج از کشور دارد
ترافیک نامحدود دارد
آپتایم 99 درصد
کوئری 100
یاتکا دارد

نمایندگی سرور تیم اسپیک P3

حداکثر ظرفیت هر سرور 1024 اسلات
تعداد سرور قابل ساخت (منصفانه 30 عدد)


تحویل انی سرویس به زودی
تحویل سرویس از 2 تا 24 ساعت بعد از خرید


لایسنس فعال دارد
آنتی دیداس سخت افزاری دارد
اتصال افراد خارج از کشور دارد
ترافیک نامحدود دارد
آپتایم 99 درصد
کوئری 100
یاتکا دارد

نمایندگی سرور تیم اسپیک P4

حداکثر ظرفیت هر سرور 1024 اسلات
تعداد سرور قابل ساخت (منصفانه 70 عدد)


تحویل انی سرویس به زودی
تحویل سرویس از 2 تا 24 ساعت بعد از خرید


لایسنس فعال دارد
آنتی دیداس سخت افزاری دارد
اتصال افراد خارج از کشور دارد
ترافیک نامحدود دارد
آپتایم 99 درصد
کوئری 100
یاتکا دارد