نمایندگی بات تیم اسپیک

نمایندگی بات تیم اسپیک 1

تحویل انی سرویس به زودی
تعداد 3 عدد بات
تحویل سرویس از 2 تا 24 ساعت بعد از خرید
اتصال به تمامی سرور های تیم اسپیک
اتصال به تمامی نسخه های تیم اسپیک دارد
پنل مدیریت تحت وب با لینک اختصاصی
فضای اختصاصی 1 گیگ
قابلیت پخش اهنگ دارد
قابلیت پخش رادیو انلاین دارد
قابلیت ساخت پلی لیست دارد

پنل نمایندگی بات موزیک 2

تحویل انی سرویس به زودی
تعداد 5 عدد بات
تحویل سرویس از 2 تا 24 ساعت بعد از خرید
اتصال به تمامی سرور های تیم اسپیک
اتصال به تمامی نسخه های تیم اسپیک دارد
پنل مدیریت تحت وب با لینک اختصاصی
فضای اختصاصی 1 گیگ
قابلیت پخش اهنگ دارد
قابلیت پخش رادیو انلاین دارد
قابلیت ساخت پلی لیست دارد

پنل نمایندگی بات موزیک 3

تحویل انی سرویس به زودی
تعداد 10 عدد بات
تحویل سرویس از 2 تا 24 ساعت بعد از خرید
اتصال به تمامی سرور های تیم اسپیک
اتصال به تمامی نسخه های تیم اسپیک دارد
پنل مدیریت تحت وب با لینک اختصاصی
فضای اختصاصی 1 گیگ
قابلیت پخش اهنگ دارد
قابلیت پخش رادیو انلاین دارد
قابلیت ساخت پلی لیست دارد

پنل نمایندگی بات موزیک 4

تحویل انی سرویس به زودی
تعداد 20 عدد بات
تحویل سرویس از 2 تا 24 ساعت بعد از خرید
اتصال به تمامی سرور های تیم اسپیک
اتصال به تمامی نسخه های تیم اسپیک دارد
پنل مدیریت تحت وب با لینک اختصاصی
فضای اختصاصی 1 گیگ
قابلیت پخش اهنگ دارد
قابلیت پخش رادیو انلاین دارد
قابلیت ساخت پلی لیست دارد

پنل نمایندگی بات موزیک 5

تحویل انی سرویس به زودی
تعداد بینهایت
تحویل سرویس از 2 تا 24 ساعت بعد از خرید
اتصال به تمامی سرور های تیم اسپیک
اتصال به تمامی نسخه های تیم اسپیک دارد
پنل مدیریت تحت وب با لینک اختصاصی
فضای اختصاصی 1 گیگ
قابلیت پخش اهنگ دارد
قابلیت پخش رادیو انلاین دارد
قابلیت ساخت پلی لیست دارد