بات دیسکورد

بات تیکت دیسکورد 0 موجود است

تحویل سرویس از 2 تا 24 ساعت بعد از خرید
قابل اد کردن در سرور های دیسکورد
آپتایم %99
قابل ویرایش دپارتمان های تیکت از تیکت پشتیبانی
دارای کامند های مورد نیاز برای نصب و فعال سازی
قابلیت ذخیره کردن تیکت دارد